Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

14 września 2009

            

 OGŁOSZENIE

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich informuje, że wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich na rok 2010/2011 będą przyjmowane w siedzibie Żłobka do 15.04.2010 r. w godzinach od 8.30 do 15.30.

Kryteria przyjmowania dzieci do Żłobka:

Do Żłobka przyjmowane są dzieci pracujących rodziców, zameldowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w wieku od ukończonego ósmego miesiąca do trzech lat.

Pierwszeństwo mają:

• dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka – miejsca zapewnione;
• dzieci wychowywane przez samotnych rodziców;
• dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy;
• dzieci z rodzin zastępczych;
• dzieci obojga pracujących rodziców;
• dzieci z rodzin wielodzietnych;
• dzieci, które nie dostały miejsc w roku ubiegłym.
Pozostałe wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
Rekrutacji dokona komisja kwalifikacyjna w składzie: przedstawiciel Urzędu Miejskiego, przedstawiciel Rady Miejskiej, dyrektor Żłobka, pielęgniarka Żłobka.
Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Żłobku Miejskim 05.05.2010 r.

Katarzyna Królik, Dyrektor Żłobka

Formularz zgłoszeniowy...
Serwis prasowy nr 156
 Wrzesień 2009