Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

22 września 2009

            
Biuro Pełnomocnika Burmistrza
Ds. Zapobiegania Uzależnieniom
uL. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

Wakacje 2009 zorganizowane przez
Biuro Pełnomocnika ds. Zapobiegania Uzależnieniom
dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych na terenie
Gminy Oborniki Śląskie


W 2009 w czasie od 01 lipca do 31 sierpnia w ramach zajęć świetlic środowiskowych zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci i młodzieży .

Zajęcia odbywały się w 13 świetlicach przeciętnie od godziny 09.00-13.00.
W ramach Biura Pełnomocnika codziennie w okresie wakacji w dni robocze otwarta była na terenie biura także świetlica dla dzieci z Obornik Śląskich .
     Letnie półkolonie odbyły się w następujących miejscowościach: Paniowice , Kotowice, Lubnów, Pęgów, Uraz, Kowale, Rościsławice, Kuraszków, Morzęcin Wielki, Golędzinów, Osola, Bagno. Zajęcia były prowadzone przez wychowawców świetlic, dzięki czemu frekwencja dzieci dopisała. Biuro Pełnomocnika wyposażyło każdego wychowawcę w materiały potrzebne do zajęć z dziećmi: piłki, paletki, mini koszykówki, bumerangi, skakanki, grzechotki, paletki z grami, kołatki do rytmiki, przybory plastyczne, a także napoje częściowo sponsorowane przez Firmę Pienio z Obornik Śl., ciastka, a także słodkie bułki z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Obornik Śl..
     Okres wolny od zajęć szkolnych i chęć miłego spędzenia czasu, zachęcały dzieci i młodzież do przychodzenia na zajęcia prowadzone przez znanych im i lubianych wychowawców.
Nasi opiekunowie postawili sobie za główne zadanie, aby zorganizować dzieciom udane wakacje , wolne od zmagania się z problemami szkolnymi. Dzięki tak wspaniałej postawie, wychowawcy swoim przykładem zmotywowali dzieci do aktywnych i twórczych zabaw. Wiele tych przedsięwzięć miało charakter sportowej i koleżeńskiej rywalizacji, a także formę działań prozdrowotnych . W Obornikach Śl. dzieci miały możliwość korzystania ze szlaków turystycznych, wyprawiając się na piesze wędrówki w okolicach naszego miasta. Odbyło się spotkanie informacyjne w Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach Śl. Dzieci wzięły udział w prezentacji wozów bojowych, sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego, a także ratownictwa medycznego. Miały także możliwość wyjazdu na basen dzięki życzliwości Burmistrza Obornik Śląskich Pawła Misiorka i sponsora Firmę Pienio.
     Piękna pogoda sprzyjała pomysłom na zabawy, na świeżym powietrzu. We wszystkich świetlicach dzieci z pasją oddawały się zabawom z piłkami, w podchody ,w berka. Zorganizowane zostały ogniska, wycieczki piesze , rowerowe, krajobrazowo- historyczne, a także wycieczki do ZOO i do kina we Wrocławiu. Sporo również działo się kiedy pogoda zmuszała dzieci do spędzania czasu w świetlicach .Odbywały się różne konkursy, gry i zabawy. Dzieci chętnie bawiły się w kalambury, głuchy telefon, dni indiańskie, dni piosenki itp.
Ponieważ świetlice środowiskowe pracują w oparciu o program ustalony przez Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom, w działaniach wychowawców znalazło się również miejsce na profilaktykę. Odbył się Konkurs Moje Bezpieczne Wakacje współorganizowany przez Policję, Sanepid i Biuro Pełnomocnika ds. Zapobiegania Uzależnieniom o tematyce propagowania zdrowego trybu życia i wartości życia ludzkiego. Wiele działań wychowawców sprzyjało refleksji nad postępowaniem młodzieży i utrwalania pozytywnych wartości. Wychowawcy zadbali o serdeczną i przyjacielska atmosferę w grupach , pojawiły się, także gry i zabawy uczące młodych ludzi asertywności, kompromisu i rozwiązywania konfliktów. Niektóre z zajęć, np. związane ze śpiewem i muzyką, pobudzały i rozwijały w dzieciach wrażliwość na kulturę i sztukę.
Podsumowując działania wychowawców: stworzyli oni dzieciom warunki aktywnego, kreatywnego i wartościowego wypoczynku. Dołożyli starań, aby dzieci zakończyły wakacje zadowolone, wypoczęte, a także dodatkowo wyposażone w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2009/2010r.

Biuro Pełnomocnika
Ds. Zapobiegania Uzależnieniom








Serwis prasowy nr 156
 Wrzesień 2009