nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

6 września 2010

      
    
c.d. Projektu „Gmina przyjazna młodzieży”

W ramach projektu „ Gmina przyjazna młodzieży” przedstawiciele władz samorządowych w osobach Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Szczepan Antoszczyszyn , zastępca Burmistrza Pan Maciej Borowski oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej uczestniczyli w dwudniowej konferencji „Edukacja-Dialog-Partycypacja”, która odbyła się w uroczej miejscowości Sienna k. Stronia Śląskiego 30-31.08.2010.

CELE KONFERENCJI:
• Wypracowanie wniosków i założeń do tworzonej dolnośląskiej polityki młodzieżowej.
• Dialog pomiędzy przedstawicielami młodzieżowych rad gmin z województwa dolnośląskiego a samorządowcami .
• Wymiana dobrych praktyk funkcjonowania młodzieżowych rad młodych na Dolnym Śląsku.
• Dyskusja na temat form i narzędzi wspierających młodzież w aktywnym uczestniczeniu w samorządach lokalnych i regionalnych.
• Integracja młodzieży zaangażowanej w tworzenie i funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin a także całego środowiska urzędników i osób pracujących z młodzieżą.
• Danie szansy młodzieży na jasne przedstawienie swojego stanowiska.
• Ogłoszenie wyników konkursu w którym wzięliśmy udział na „Gminę przyjazną młodzieży” i „Młodzież przyjazna gminie”.

Miło mi Państwa poinformować, że nasza gmina zajęła I miejsce w województwie dolnośląskim jako gmina najbardziej przyjazna młodzieży. Natomiast Młodzieżowa Rada Miejska II miejsce w kategorii gmin do 20 tyś. mieszkańców.
W imieniu młodych radnych pragnę podziękować wszystkim, którzy wspomagali nas w tym przedsięwzięciu a w szczególności P. Przewodniczącemu RM – Szczepanowi Antoszczyszynowi, radnym a w szczególności P. Krystynie Bosak, Burmistrzom P. Pawłowi Misiorkowi i P. Maciejowi Borowskiemu. P. Sekretarz Małgorzacie Matusiak , P. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich Jadwidze Grekulińskiej oraz p.Alicji Giezek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień

Bożena Magnowska

Powrót do strony głównej...
Wejście do archiwum wiadomości...


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 168
Wrzesień 2010