nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

9 września 2010

      
    
Informacja dla organizacji pozarządowych

Do organizacji pozarządowych
z terenu Gminy Oborniki Śląskie


Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się 29.09.2010 r. (środa) o godz. 16.30 w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom, przy ul. Parkowej 9 w Obornikach Śląskich.
Na spotkaniu zostanie wybrana Rada Organizacji Pozarządowych, dlatego też prosimy o wskazanie kandydatów do Rady oraz ich udział w spotkaniu.
Zostanie również przedłożona propozycja budżetu dla Organizacji Pozarządowych na 2011r oraz poddana ona będzie konsultacji z Państwa przedstawicielami.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniu w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom tel. 71 3101455

Zastępca Burmistrza
w Obornikach Śl.
Maciej Borowski
oraz
Pełnomocnik Burmistrza ds.
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Alicja Giezek
Oborniki Śląskie, 07.09.2010 r.


Organizacje Pozarządowe
działające w zakresie zadań publicznych

Zwracam się z prośbą do instytucji pożytku publicznego, które planują ubiegać się o dotację z budżetu Gminy Oborniki Śląskie w roku 2010, o składanie wstępnych propozycji realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego stylu życia, kultury, zadań z zakresu wspierania działalności społecznej o charakterze oświatowym i poznawczym , pomocy osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałania uzależnieniom, poprawy bezpieczeństwa, organizacji imprez masowych i środowiskowych.
Propozycje do budżetu Gminy na 2011 rok należy złożyć do 15 września 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich (formularz do pobrania).
Dla ujednolicenia sposobu zgłaszania zadań planowanych do realizacji w 2011 roku, propozycje swoje proszę składać na drukach zgłoszeniowych. Druki zgłoszeniowe, można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich (formularz do pobrania)
http://www.oborniki-slaskie.pl/organizacje_pozarzadowe.htm

Z poważaniem
Wiceburmistrz Maciej Borowski

Oborniki Śląskie 06.09.2010 r.


Powrót do strony głównej...
Wejście do archiwum wiadomości...


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 168
Wrzesień 2010