nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

9 września 2010

      
    
Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląskie w lutym 2010 roku złożyła wniosek pt. "Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie" obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów.

Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wniosek został oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów i został rekomendowany do dofinansowania. We wrześniu została podpisana umowa przyznania pomocy na kwotę w wysokości 1 131 000,00 złotych.
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną cztery szkoły w gminie Oborniki Śląskie:
- Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śląskich
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich
- Szkoła Podstawowa w Pęgowie
- Szkoła Podstawowa w Osolinie
W ramach zajęć dodatkowych przeprowadzone zostaną:
- zajęcia matematyczno – przyrodnicze,
- sportowe,
- humanistyczne, artystyczne, informatyczne ,
- języki obce: angielski, niemiecki, włoski.
Uczniowie dodatkowo zostaną objęci opieką pedagogiczno-psychologiczną.
Zajęcia realizowane będą cztery semestry w latach szkolnych 2010/11 i 2011/12.

Katarzyna Jarczewska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnychPowrót do strony głównej...
Wejście do archiwum wiadomości...


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 168
Wrzesień 2010